Wij hebben het aantal bomen dat we doneerden t.g.v. de opening van ons bezoekerscentrum verdubbeld.