Privacy- en cookiestatement

Greenfriday.nl is een website van Trees for All. Trees for All vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting Trees for All (Vestigingsadres: Voetiusstraat 2, 3512 JM Utrecht) ontwikkelt en ondersteunt bosprojecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Het beschermen en aanplanten van bossen door Trees for All verbetert de levensomstandigheden van de lokale bevolking, vermindert de atmosferische CO2 en draagt bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid.

Als je gebruikmaakt van de informatie die Trees for All biedt of van andere diensten van Trees for All, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Trees for All vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Trees for All houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Op de website greenfriday.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer over in onze cookie statement onderaan deze verklaring.

Formulier deelname Green Friday

Persoonsgegevens die je op greenfriday.nl opgeeft worden door Trees for All verwerkt. Wij vragen je om je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en bedrijfslogo in te voeren zodat wij jouw deelname kunnen verwerken. We zijn vrij om jouw bedrijfslogo te gebruiken voor ons campagnebeeld, op treesforall.nl en in eventuele andere communicatie-uitingen. Bij het invoeren van je gegevens wordt je IP-adres geregistreerd. Trees for All gebruikt de ingevoerde en geregistreerde gegevens niet voor andere doeleinden.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0)26-8450894  of per e-mail via info@treesforall.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Trees for All en te versturen naar:

Trees for All
Voetiusstraat 2
3512 JM Utrecht

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@treesforall.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt. Trees for All kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt Trees for All gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden

Trees for All kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Trees for All en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Trees for All optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Trees for All afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Trees for All.

Voor het overige verstrekt Trees for All alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Trees for All of door de ons ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Trees for All de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kun je contact opnemen via e-mail info@treesforall.nl of per telefoon via 030 2040744.

Gebruik van cookies

Trees for All maakt op greenfriday.nl gebruik van cookies. Door op “Oké” te klikken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met webpagina’s van greenfriday.nl wordt meegestuurd en door een internet browser op de harde schijf van het gebruikte computer of telefoon worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partij teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van de website, voor het analyseren van statistieken en voor marketing doeleinden. Met behulp van deze cookies kunnen we bijvoorbeeld onze advertenties op Facebook tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond in greenfriday.nl kunnen advertenties van Trees for All te zien krijgen op Facebook. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen tijdens je bezoek aan greenfriday.nl en je internetgedrag volgen.

Bewaartermijnen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Ook kun je er voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als je ervoor kiest de cookies op onze website niet te accepteren.